• Strategije političkih kampanja
  • Organizacija i vođenje političkih kampanja
  • Stranački konzalting ustroj i organizacija
  • Politička analiza

Ključni procesi

Procesi u izbornoj kampanji

U kampanji treba maksimalno istaknuti efekte dosadašnjeg rada te svoju poruku biračkom tijelu prenijeti na način koji osigurava njegovo opredjeljenje u korist stranke ili kandidata. U svakoj uspješnoj političkoj kampanji mora se poštivati niz procesa utvrđenih teorijom i praksom, ako se teži pozitivnom rezultatu.

1. Organizacija izbornog stožera

Preduvjet svake uspješne kampanje jest dobro odabran, samostalan i profesionalan izborni stožer. U dosadašnjoj praksi najbolje rezultate dao je izborni stožer formiran kombinirano, koji čine profesionalci i politički aktivisti iz stranke. Najučinkovitiji je funkcionalno organiziran izborni stožer u kojem svatko ima konkretan zadatak i odgovornost.

2. Analiza - interna i eksterna

Svaka kampanja mora početi kvalitativnom i kvantitativnom analizom (SWOT). Postupak podrazumijeva i internu i eksternu analizu.

3. Evaluacija / Targeting

Proces usko povezan s analizom – evaluacija i prepoznavanje – filtrira sve rezultate analize, određuje razinu prioriteta važnih elemenata, uspostavlja hijerarhiju prioriteta te, u skladu s njom, definira polazne osnove u postupku određivanja cilja i pripreme strategije političke kampanje.

4. Određivanje konačnog cilja

Definiranje cilja ključni je element za uspješnost političke kampanje. Ovaj proces temelji se isključivo na premisama dobivenima u prethodna dva postupka. Pogrešno definiran cilj automatski dovodi do neuspjeha na kraju kampanje.

5. Izrada strategije

Strategija kampanje predstavlja način dolaženja do postavljenog cilja. Što je strategija jasnija, to je mogućnost postizanja ciljeva veća. Precizna i jasna strategija znatno skraćuje vrijeme potrebno za donošenje odluka, eliminira faktore koji utječu na pojavu konflikata, usmjerava svakog sudionika kampanje, efektnije i efikasnije iskorištava sve resurse...

6. Plan kampanje

U početnoj fazi političke kampanje planom kampanje definira se osnovna dinamika uspostavljanja i formiranja izbornih stožera te određuju ključni datumi u kampanji i rokovi za provođenje pojedinačnih aktivnosti radi što boljeg rezultata same kampanje. Budući da je kampanja dinamičan i interaktivan proces, može se očekivati da elementi plana kampanje imaju fluktuirajući karakter.

7. Politička strategija

Politička strategija je proces kojim se definira opseg i prioritet političkih tema koje predstavljaju izborni program stranke. Ključne teme za kampanju izabiru se na temelju podataka dobivenih u postupku analize, evaluacije i prepoznavanja.

8. Operativna strategija

Operativna strategija je „izvršna dimenzija“ svake političke kampanje. Zadatak terenskog rada jest da sve elemente političke strategije izravno predstavi biračkom tijelu. Ovaj oblik direktnog marketinga odlikuje se najvećim stupnjem učinkovitosti jer je dokazano da se najbolji rezultati u marketingu postižu izravnim kontaktom.

9. Imidž kampanje

Pri definiranju imidža kampanje i stranke nužno je najprije odrediti točnu strukturu kandidata iz redova stranke koji će biti nositelji osnovnih političkih aktivnosti u predizbornom i izbornom procesu. Definiranje strukture tima ponajprije ovisi o vrsti izbora. O postavljanju samog koncepta ovisit će izbor odgovarajućeg imidža i kampanje i stranke.

10. Medijska strategija

Na temelju svih opisanih elemenata definira se medijska strategija kampanje. Ona mora precizirati koji će se mediji, u kojem obliku, obujmu i na koji način, koristiti u predizbornom ili izbornom procesu.

11. Krizni komunikacijski plan

Predstavlja reakciju u slučaju nepredviđenih i kriznih situacija. Najčešće se KKP izrađuje paralelno s planiranjem svakog pojedinog segmenta političke kampanje. Nužno je istaknuti da KKP često predstavlja niz aktivnosti i mjera u postupku umanjenja štete nastale negativnom kampanjom političkih protivnika, kao i štete nastale zbog toga što se razni sudionici u kampanji nisu pridržavali svih planiranih elemenata.

12. Internetska kampanja

Njezina je uloga promovirati program i ciljeve te neodlučne glasače pretvoriti u podupiratelje. Ostali zadaci: izvještavati o svim aktivnostima kampanje, omogućiti komunikaciju između podupiratelja, omogućiti dostupnost svih PR materijala te prilagoditi internetsku stranicu stranke potrebama kampanje.

13. Struktura kampanje

Strukturu kampanje najlakše je objasniti kao algoritam realizacije postavljenog cilja. Svaka kućica algoritma ima svoj funkcionalni cilj. Širina algoritma ovisi o strukturi organizacije stranke, kao i o niz funkcionalnih ciljeva koji tijekom kampanja moraju biti realizirani. Visina algoritma ovisi o nekoliko različitih kategorija: trajanju kampanje, vrsti kampanje, pozicioniranosti, planu i strategiji kampanje.

14. Mehanizmi kampanje

U mehanizme kampanje možemo ubrojiti sve praktične načine kojima se izborni stožer služi da željenu informaciju prenese svojem biračkom tijelu.

15. Obrada i postprodukcija - Call centar

Cilj procesa obrade tijekom kampanje jest: potvrditi, produbiti i multiplicirati efekt rada timova zaduženih za neke od elemenata predizbornih kampanja. Proces obrade treba definirati znanje i prednosti do kojih se dođe u provođenju kampanje. Važnost ovog procesa najbolje se vidi na primjeru obrade „sigurnih glasova“.

16. Organizacija aktivnosti na dan izborne šutnje

Za razliku od pretpostavke većine ljudi, tijekom izborne šutnje aktivnosti izbornog stožera su najveće. U tom razdoblju dobro planiranje i postavljanje koncepcije kampanje, uz dobru organizaciju i izvršenje zadataka, trebaju definitivno osigurati dobar rezultat stranci.

17. Organizacija aktivnosti na dan izbora

Dan izbora ispit je i za stranku, i za izborni stožer i za kampanju u cijelosti. Nužna je potpuna aktivnost središnjeg i lokalnih izbornih stožera. Akcije koje toga dana provode izborni stožeri usmjerene su isključivo na povećanje broja glasova u koristi stranke. Dobar izborni dan zahtijeva prethodno utvrđenu organizaciju, izvođenje biračkoga tijela na glasovanje, podsjećanje, obilazak...

18. Završna konferencija za novinare

Konferencija za novinare nakon završetka glasovanja te prikupljanja i obrade rezultata treba zatvoriti predizbornu kampanju. Ovisno o rezultatima, konferencija za novinare može imati manje ili više afirmativan ton. Važno je jedino da se ovaj proces zatvori pozitivno, jer kraj kampanje predstavlja početka nove.

Usluge

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom Više informacija »